SLOVEKO s.r.o.

Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel

Telefonický kontakt:

+421 917 355 031

+421 915 953 091

SLOVEKO s.r.o.

Popradská 68, 040 21 Košice

IČO: 36197 874, DIČ: SK2020060042

E-mail: