SLOVEKO s.r.o.

Úradné meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel

Telefonický kontakt:

+421 55 644 56 66

 

SLOVEKO s.r.o.

Popradská 68, 040 21 Košice

IČO: 36197 874, DIČ: SK2020060042

E-mail:

SLOVEKO s.r.o.

Popradská 68